รับรองโดย

...
...
...

การรับรองระบบมาตรฐานของสภาเครื่องประดับที่มีความรับผิดชอบ มาตรฐานความโปร่งใสและความร่วมมือกันในห่วงโซ่อุตสากรรมอัญมณี (RJC - COC)

บริษัท โบวินส์ ซิลเวอร์ จำกัด ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากลอย่างเป็นทางการในฐานะสมาชิกของสภาเครื่องประดับที่มีความรับผิดชอบหรือ Responsible Jewellery Council (RJC) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าเราได้ตระหนักและยึดมั่นในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม แสดงความโปร่งใส มีจริยธรรม สามารถตรวจสอบได้ และความไว้วางใจในการร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมเครื่องประดับ และเพื่อเป็นการรับประกันความสมบูรณ์ของโลหะเงิน ให้คู่ค้ามั่นใจได้ว่าโลหะเงินที่ลูกค้าได้รับไปมีแหล่งที่มาสามารถติดตามในระหว่างห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพรายเชนได้ ได้แก่ การยืนยันแหล่งที่มาของ LBMA Silver และ Recycled Silver

...
... ...