คำถาม-ตอบ การซื้อแท่งเงิน ขนาด 1 kg.

คำถาม-ตอบ การรับซื้อคืนแท่งเงิน ขนาด 1 Kg.

ขั้นตอนในการซื้อและการขายแท่งเงิน ขนาด 1 กิโลกรัม

...

FINE SILVER

999.9

ขนาดแท่งเงิน 4.9x1.6x11.2 CM

...
 • ขั้นตอนในการซื้อแท่งเงินขนาด 1 กิโล

  รายละเอียด
  1. อ้างอิงจากราคาประกาศเริ่ม เวลา 09.30น. ช่องราคา “ขายออก (SELL) เป็นราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากช่องทาง Facebook: Bowins Silver หรือ Line: @bowins หรือ Website: https://bowinsgroup.com
  สอบถามราคาแบบ เรียลไทม์ โทร. 02-720-3000 หรือ Line @bowins
  เจ้าหน้าพร้อมช่วยเหลือ เพื่ออัพเดทราคา ขึ้น-ลง ก่อนตัดสินใจซื้อแท่งเงิน
  2. สั่งซื้อทางโทรศัพท์ หรือ ไลน์
  ส่งเอกสารประกอบการสั่งซื้อ เพื่อเปิดบัญชีลูกค้าใหม่ อาทิเช่น
  ลูกค้าบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประชาชน / ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า
  ลูกค้านิติบุคคล: ภ.พ. 20 / หนังสือรับรองบริษัท / ทะเบียนการค้า / ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า
  3. โอนเงินค่าสินค้า + ค่าจัดส่ง (ในกรณีจัดส่งทางขนส่ง)
  ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี โบวินส์ ฟิวเจอร์ส เลขที่บัญชี: 044-3-05367-0 สาขา: หัวหมาก
  ตรวจสอบอัตราค่าจัดส่งได้ที่ : https:/www.thailandpost.co.th/th/index/
  ส่งเอกสารการโอน ( pay-in ) Email info@bowinsgroup.com ทางแฟกซ์ เบอร์ 02-720-3041 หรือ ส่งไลน์ของบริษัท
  4. จัดส่งสินค้าพร้อมแนบบิลใบกำกับภาษีให้ลูกค้า
  ส่งหลักฐานการจัดส่งให้ลูกค้า

 • ...
 • รายละเอียด
  1. กรณีลูกค้ามาขายคืนที่บริษัทฯ
  ติดต่อพนักงานขาย เพื่อทราบราคารับซื้อคืน ณ เวลาที่ต้องการขายคืน
  บริษัทฯ ทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแท่งเงิน
  แจ้งผลการตรวจสอบให้ลูกค้าได้รับทราบผล
  ลูกค้าให้เอกสารยืนยันตัวตนให้กับทางบริษัท
  ทางบริษัทฯ ออกใบรับซื้อคืนให้ลูกค้าไว้เป็นหลักฐาน
  บริษัทฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีให้ลูกค้า 3-5 วันในเวลาทำการ
  2. ลูกค้าขายคืนแท่งเงิน ทางขนส่ง
  ทางบริษัท จะแจ้งลูกค้าให้ทราบเมื่อได้รับสินค้าจากทางขนส่ง
  บริษัทฯ ทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแท่งเงิน
  แจ้งผลการตรวจสอบให้ลูกค้าได้รับทราบผล
  ลูกค้าส่งเอกสารยืนยันตัวตนให้กับทางบริษัท
  ทางบริษัทฯ ออกใบรับซื้อคืน และจะจัดส่งเอกสารให้ลูกค้าทางไปรษณีย์
  บริษัทฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีให้ลูกค้า 3-5 วันในเวลาทำการ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อเราได้ที่ช่องทางออนไลน์

...
...
...