รู้หรือไม่ว่า? ซิลเวอร์คือโลหะที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุด!!!

POTED ON 2022-12-21 16:30:30 BY BOWINS SILVER

ซิลเวอร์คือโลหะที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุด ด้วยเหตุผลนี้เองทำให้ซิลเวอร์ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในหลายรูปแบบเช่น โลหะบัดกรี, ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้า, แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และแบตเตอร์รี่ สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนมีส่วนประกอบภายในเป็นซิลเวอร์ทั้งสิ้น แต่เนื่องจากราคาที่สูงของซิลเวอร์ ทำให้ทองแดงเป็นที่นิยม ในการนำมาทำสายไฟมากกว่า และเมื่อเราดูตารางเปรียบเทียบการนำไฟฟ้า ยิ่งทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าทำไม ทองแดงจะเหมาะสมทั้งราคา และคุณสมบัติสำหรับการทำสายไฟ แต่ซิลเวอร์เองก็เริ่มได้รับความนิยมขึ้นในกลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ราคาสูง
ตารางเปรียบเทียบการนำไฟฟ้าของโลหะชนิดต่างๆ
Material IACS (International Annealed Copper Standard)
Ranking Metal % Conductivity*
1 Silver (Pure) 105%
2 Copper 100%
3 Gold (Pure) 70%
4 Aluminum 61%
5 Brass 28%
6 Zinc 27%
7 Nickel 22%
8 Iron (Pure) 17%
9 Tin 15%
10 Phosphor Bronze 15%
11 Steel (Stainless included) 3-15%
12 Lead (Pure) 7%
13 Nickel Aluminum Bronze 7%
IACS – International Annealed Copper Standard คือ ค่าร้อยละเมื่อเทียบกับค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าของทองแดงเกรดที่ใช้ทำสายไฟ โดยที่ทองแดง มีค่านำไฟฟ้าเท่ากับ 100%
ที่มา : ELIZABETH MILLER , metalsupermarkets

#silverbars #silverbullion #bowins #bowinssilver #โบวินส์ #โบวินส์ซิลเวอร์ #silver #silvergrains #ราคาเม็ดเงินวันนี้ #ซิลเวอร์ #spotsilver