กิจกรรมสัมนาและ CSR เพื่อสังคม บริษัท โบวินส์ ซิลเวอร์ จำกัด

POTED ON 2023-09-27 10:33:00 BY BOWINS SILVER

ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2556, บริษัท โบวินส์ ซิลเวอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมสัมนาและกิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR) เพื่อสังคม บริษัทของเรามุ่งมั่นในการรับมือกับสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมทั่วโลก  ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ มีพนักงานของเราเข้าร่วมมากกว่า 50 ท่าน


18 กุมภาพันธ์ 2566

ได้เริ่มต้นออกเดินทางตั้งแต่เช้า จากกรุงเทพมหานครไปยังไร่อรุณวิทย์ รีสอร์ท ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา และเดินทางถึงที่พัก


ในช่วงสายผู้บริหารบริษัทได้กล่าวเปิดงานโดยได้บรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ