คำถาม-ตอบ การขายออกแท่งเงิน ขนาด  1 กิโลกรัม

ราคาขายออกเท่าไหร่ / อ้างอิง ราคาจากที่ไหน / เมื่อไหร่ / อย่างไร?
 • ราคาเปิดตลาดตอน 9.30น. เป็นราคาขายออกแท่งเงิน 1 กิโล (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ราคาอ้างอิงจากราคาตลาดโลก (Realtime) หมายถึง ราคาขยับเคลื่อนไหว ขึ้น-ลง ตามตลาดโลก
 • ราคาซื้อ-ขาย มีในเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.30-17.00 น.
 • เช็คราคา แบบ Real time ได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของบริษัท โบวินส์ ซิลเวอร์ทุกช่องทาง
  Line Official @bowins
  Facebook: Bowins Silver 
  Website: https://bowinsgroup.com
  หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 02-720-3000 
ราคาขายออกมี Vat 7 % หรือไม่ / ใช้เอกสารประกอบการซื้อ มีอะไรบ้าง

ราคาขายยังไม่รวม Vat 7% บริษัทจะออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ โดยเอกสารที่ใช้ประกอบการเปิดบิล

 • สำหรับบุคคลธรรมดา ใช้ สำเนาบัตรประชาชน
 • กรณีบริษัทฯ ห้าง ร้าน ใช้ สำเนา ภ.พ.20, หนังสือรับรองบริษัท หน้าแรก หรือ ทะเบียนการค้ามี Vat  7 % ค่ะ / และ เปิดบิล ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ
  โดย เอกสารที่ใช้ประกอบการเปิดบิล 
จัดส่งสินค้าอย่างไร / ถ้ากรณี อยู่ ต่างจังหวัด จัดส่งอย่างไร และ ต้องเสียค่าจัดส่งหรือไม่?

จัดส่งสินค้าให้ทางไปรษณีย์ EMS  พร้อมรับประกันสินค้าเต็มมูลค่า โดยคิดค่าจัดส่งตามจริงโดยยึดจากราคาขายออกเพื่อคำนวณอัตราบริการจัดส่งของไปรษณีย์ไทย โดยลูกค้าสามารถเข้าไปตรวจสอบราคาได้ที่ เว็บไซต์ ของไปรษณีย์ไทย หรือ ลูกค้าเลือกบริษัทขนส่ง เพื่อทำการจัดส่งสินค้าด้วยตัวเ

ค่าจัดส่ง
กรุงเทพหรือเขตพื้นทีบริการจัดส่งฟรี (เช็คข้อมูลกับทางทีมงานอีกครั้ง)
ต่างจังหวัดลูกค้าเป็นคนดูแลค่าส่งตัวตนเอง

แพ็คเก็จ เป็นแบบไหน / มีลักษณะ เฉพาะแท่งอย่างไร?

ลักษณะและขนาดของแท่งเงิน 1 กิโล สามารถดูรูปและรายละเอียดได้ที่ หน้าสินค้าแท่งเงิน 1 กิโล
แท่งเงิน 1 กิโลจะมีรหัสประจำแท่งสลักกำกับทุกแท่ง และมีถุงพลาสติกซีล

บริษัทรับซื้อคืน ได้อย่างไร?

ลูกค้าสามารถขายคืนแท่งเงิน 1 กิโล ได้ที่บริษัท หรือ ส่งไปรษณีย์ EMS (แนะนำให้เลือกจัดส่งโดย ไปรษณีย์ไทย และเลือกจัดส่งแบบ รับประกันสินค้าเต็มมูลค่า) เพื่อความปลอดภัย และมั่นใจว่าสินค้าจะไม่สูญหาย ระหว่างทางซึ่ง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คำถาม-คำตอบการรับซื้อคืนแท่งเงิน 1 กิโลกรัม

คำถาม-ตอบ การรับซื้อคืนแท่งเงิน ขนาด 1 Kg.

ราคารับซื้อคืนเท่าไหร่ / อ้างอิง ราคาจากที่ไหน / เมื่อไหร่ / อย่างไร?
 • ราคารับซื้อคืน ต่ำกว่าราคาขายออก ณ ขณะนั้น 300 บาท
 • เช็คราคาเปิดตลาดตอน 9:30 เป็นราคาแท่งเงิน 1 กิโล (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ราคาอ้างอิงจากราคาตลาดโลก (Realtime) หมายถึง ราคาขยับเคลื่อนไหว ขึ้น-ลง ตามตลาดโลก
 • ราคาซื้อ-ขาย ในเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.30-17.00 น.
 • เช็คราคา แบบ Real time ได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของบริษัท โบวินส์ ซิลเวอร์ทุกช่องทาง  
  Line Official: @bowins
  Facebook: Bowins Silver
  Website: https://bowinsgroup.com

  หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 02-720-3000 
ราคารับซื้อคืนต้อง มี Vat 7 % หรือไม่
 • บุคคลธรรมดา ขายคืน ไม่มี Vat 7% โดยทางบริษัทจะออกใบรับซื้อคืนให้
 • นิติบุคคล ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่า และมีเอกสารครบถ้วน มี Vat 7%
รับซื้อคืนได้เป็นเงินสด หรือว่า โอนเงิน แบบไหน อย่างไร / ใช้เอกสาร อะไรบ้าง
 • ทางบริษัทขำระเป็นเช็คธนาคาร โดยโอนเช็คเข้าบัญชีของผู้ขายคืน
  บุคคลธรรมดา ชื่อบัญชีที่รับโอนต้องตรงกับบัตรประชาชนที่แนบตอนขายคืนเท่านั้น / เอกสารที่ใช้คือ สำเนาหน้าแรกสมุดธนาคาร และ บัตรประชาชนของผู้ขายคืน
 • นิติบุคคล ใช้ สำเนา ภ.พ.20, หนังสือรับรองบริษัท หน้าแรก หรือ ทะเบียนการค้า
กรณีอยู่ต่างจังหวัด จะขายคืน อย่างไร และ จัดส่งสินค้าอย่างไร / ต้องเสียค่าจัดส่งหรือไม่?

ทางผู้ขายคืนสามารถส่งพัสดุมาทางไปรษณีย์ไทย หรือบริษัทขนส่งที่ต้องการ (แนะนำให้เลือกจัดส่งแบบ ประกันเต็มจำนวน หรือแบบกำหนดวงเงินประกันเพื่อความปลอดภัย)

และทางผู้ขายคืนเป็นผู้รับรับผิดชอบค่าจัดส่งเอง เมื่อแท่งเงินมาถึงบริษัท ทางบริษัทเข้ากระบวนการตรวจสอบน้ำหนัก และความสมบรูณ์ของแท่งเงิน หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ บริษัทจะติดต่อกลับผู้ขายคืน และดำเนินขั้นตอนรับซื้อคืน

โดยจะ สรุปราคาขาย ณ เวลานั้น และดำเนินการโอนเช็คเข้าธนาคารให้กับผู้ขายคืน

แท่งเงินเปลี่ยนสี ขายคืน ได้หรือไม่ และ จำเป็นต้องมี ถุง ซีล เหมือนเดิมหรือไม่?

บริษัทรับซื้อคืนแท่ง 1 กิโลกรัมที่มีสัญลักษณ์ของบริษัทตามปกติ และไม่จำเป็นต้องมี
ถุงซีล เหมือนเดิม บริษัทจะตรวจสอบความสมบูรณ์ และน้ำหนักของแท่งเงิน เป็นหลัก

กรณี ทำ แท่งเงิน ตก และ เกิด บุบ หรือ บิ่น ขายคืนได้หรือไม่?

เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจสอบความสมูรณ์แล้ว สามารถขายคืนได้น้ำหนักคงเหลือของแท่ง