สินค้าของเรา

เม็ดเงิน 1 กิโลกรัม

เม็ดเงิน 5 กิโลกรัม

เม็ดเงิน 10 กิโลกรัม

แท่งเงิน 1 กิโลกรัม

7 บริการของเรา

ด้านราคา

โบวินส์ ซิลเวอร์ เป็นผู้นำเข้าเนื้อเงินอันดับ 1 ใน 3
ของประเทศไทย เราจึงมีความมั่นใจว่าราคาของเราจะเป็นที่พึ่งพอใจแก่ท่าน

ด้านคุณภาพ

โบวินส์ ซิลเวอร์สินค้าเรานำเข้าและตรวจสอบโดยตรงจากต่างประเทศ ดังนั้นเราจึงมีความมั่นใจว่าเม็ดเงินของเราได้มาตรฐานระดับโลกและจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ท่านอย่างสูงสุด

ด้านเวลา

โบวินส์ ซิลเวอร์ส่งมอบของตรงเวลาเรามีทีมงานจัดส่งสินค้าที่คล่องตัว ท่านจะได้รับสินค้าหลังจากที่สั่งซื้อ ตามวันและเวลาที่ท่านต้องการ

ด้านสินค้า

โบวินส์ ซิลเวอร์มีสต็อกสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าทุกท่านทั้งแบบราคาขายปลีก
และราคาขายส่ง

การแจ้งราคา

ด้านการแจ้งราคา บริษัทของเรามีการแจ้งราคา
ให้ทราบทุกวัน หรือในช่วงที่ราคาลง โดยลูกค้าสามารถแจ้งวิธีการรับราคาในทางที่ท่านสะดวกที่สุด เช่น
ทางโทรศัพท์, ไลน์, และอีเมล

การสั่งจองราคาล่วงหน้า

ด้านการสั่งจองราคาล่วงหน้า เพื่อให้งานของท่าน
มีความคล่องตัว และไม่ต้องกังวลกับราคาที่ผันผวนตามตลาดโลก ท่านสามารถสั่งซื้อเม็ดเงินล่วงหน้าได้ โดยสามารถแจ้งราคาที่ท่านพอใจและกำหนดวันส่งของตามความสะดวกของท่านได้

ด้านการส่งสินค้า

ด้านการส่งสินค้า บริการจัดส่งขั้นตํ่า 1 กิโลกรัม เป็นต้นไป

ขั้นตอนในการซื้อและขายคืนแท่งเงิน ขนาด 1 กิโลกรัม

คำถามที่พบบ่อยในการซื้อและขายคืนแท่งเงินขนาด 1 กิโลกรัม