[ส่วน bg_color=”rgb(171, 171, 171)” bg_overlay=”#1e3667″ height=”300px” video_visibility=”visible”]

[สไตล์แถว=”เล็ก”]

แท่งเงิน 1 กิโลกรัม Fine Silver 1 Kilo

รายละเอียด

แท่งเงินน้ำหนักสุทธิ 1 กิโล ผลิตด้วยเงินคุณภาพมาตรฐาน LBMA ทุกแท่งจะมี
Serial Number กำกับและมีตราโลโก้ของบริษัททุกแท่ง

ขนาด

  • กว้าง 4.9 เซนติเมตร (cm)
  • สูง 11.2 เซนติเมตร (cm)
  • หนา 1.6 เซนติเมตร (cm)
Buy Now

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy นิบห์ euismod พิจารณา adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

[/แท็บ]

[/กลุ่มแท็บ]

[/โคล]

[/แถว]

[/ส่วน]