สรุปราคา Silver Bar 1 KG. เดือนมิถุนายน 2567

POTED ON 2024-07-05 13:44:08 BY BOWINS SILVER

สรุปราคา Silver Bar 1 KG. เดือนมิถุนายน 2567


ในเดือนมิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ราคาแท่งเงิน Silver Bar 1 KG. ของ Bowins Silver มีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง


ราคาแท่งเงิน 1 KG. สูงสุด

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 11.40 น. ราคาขายออกขึ้นไปทำจุดสูงสุดในรอบเดือนมิถุนยายนที่ 37,200 บาท

ราคาแท่งเงิน 1 KG. ต่ำสุด

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 12.57 น. ราคาขายออกลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบเดือนมิถุนยายนที่ 34,500 บาท

*หมายเหตุ -ราคาขายออกดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ราคาแท่งเงิน 1 KG. ปรับขึ้นมากที่สุด

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน เวลา 9.33 น. +900 บาท

ราคาแท่งเงิน 1 KG. ปรับลงมากที่สุด

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน เวลา 9.27 น. -1,000 บาท

ในเดือนมิถุนายน ราคาแท่งเงิน 1 KG. ปรับลง 1,600 บาท เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา

#แท่งเงิน # เงินแท่ง # แนวโน้มราคาเงินแท่ง # ลงทุนเงินแท่ง # แท่งเงิน 1 บาท # แท่งเงินราคา # แท่งเงินbowin # bowins silver