โครงการ ซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy With Confidence: BWC)

POTED ON 2023-03-30 16:30:30 BY BOWINS SILVER

บริษัท โบวินส์ ซิลเวอร์ จำกัด ได้ร่วมโครงการ ซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy With Confidence: BWC) เพื่อสร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และจำหน่ายสินค้าได้ง่ายขึ้นผ่านระบบ QR CODE
โดยบริษัทเป็นสมาชิกรหัสที่ “C4067”
ขั้นตอนการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับคุณภาพมาตรฐาน


โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ คืออะไร
ความเชื่อมั่น เป็น “หัวใจ” และ “เหตุผล” หลักที่ทำให้ผู้บริโภคเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับสักชิ้น และเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าที่ชื่นชอบด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้น สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT พร้อมด้วยพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กรมการท่องเที่ยวและ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้จัดทำโครงการ “ซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence (BWC)” ขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค และนักท่องเที่ยว ที่ซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย ผ่านใบรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับจาก GIT ( GIT Gem and Jewelry Certificate) โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นพื้นที่ในกรุงเทพ จันทบุรี และเมืองท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งผู้บริโภคสามารถสังเกตได้จากตราสัญลักษณ์ BWC ที่ติดหน้าร้าน และป้ายสินค้าภายในร้าน
โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence และตราสัญลักษณ์ BWCจะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า อัญมณีและเครื่องประดับที่ตนเองเลือกซื้อเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพอัญมณี และเครื่องประดับจาก GIT โดยสถาบัน GIT เป็นสถาบันภายใต้การกำกับและดูแลของรัฐบาลไทย และมีห้องปฏิบัติการตรวจสอบที่ได้รับมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยผู้ซื้อสินค้าสามารถสแกน QR Code ที่ป้ายสติกเกอร์หน้าร้าน เพื่อดูรายละเอียดของร้านค้าที่ร่วมโครงการ และ QR Code ใน BWC Tagเพื่อดูรายละเอียด ในใบรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับจาก GITพร้อมสามารถเรียกดูใบรับรองฉบับจริงจากร้านค้าได้
รายละเอียดของโครงการสามารถดูได้เพิ่มเติมที่ : https://bwc.git.or.th/About

#buywithconfidence #git #แท่งเงิน #ของขวัญ #silverbar #gift #agifttoremember