4 ประเทศที่มีการผลิตซิลเวอร์มากที่สุดในโลก

1.74 ล้านตัน คือตัวเลขของจำนวนซิลเวอร์ที่ถูกค้นพบทั่วโลก ข้อมูลจาก U.S. Geological Survey (USGS)
.
4 ประเทศที่มีการผลิตซิลเวอร์มากที่สุดในโลกก็คือ แมคซิโก, จีน, เปรุ และ รัสเซีย ตามลำดับ
ข้อมูล : www.usmoneyreserve.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *