Monthly Archives: January 2021

พิสูจน์ความเชื่อและแรงศรัทธาของสตรีล้านนาที่ซ่อนใน “ปิ่นปักผม”

ล้านนาเป็นดินแดนที่เปี่ยมไปด้วยอารยธรรมโบราณ ไม่เว้นแม้แต่เครื่องประดับของสตรีอย่าง “ปิ่นปักผม” ที่ชาวไทยอง หรือไทลื้อเรียกปิ่นปักผมว่า “หมาดโห” ส่วนลาวล้านช้างเรียก “หมั้นเกล้า” ซึ่งใครจะคิดว่าเจ้าปิ่นน้อยด้ามงามนี้จะมีความเป็นมามากกว่าแค่เครื่องประดับเสริมความงาม เพราะแท้จริงแล้วปิ่นปักผมของชาวล้านนาคือสิ่งที่ใช้แทนดอกไม้ในการบูชาขวัญบนกระหม่อมตามความเชื่อโบราณ! สตรีล้านนาในอดีตนิยมทำมวยผมสูงค่อนไปทางด้านหลังศีรษะ และเด็ดดอกไม้สีสันสดใสมีกลิ่นหอมมาเสียบประดับมวยผม ส่วนใหญ่เป็นดอกเก็ดถวา สะบันงา กระดังงา [...]

รู้หรือไม่? Silver คือโลหะที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุด

ซิลเวอร์คือโลหะที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุด ด้วยเหตุผลนี้เองทำให้ซิลเวอร์ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในหลายรูปแบบเช่น โลหะบัดกรี, ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้า, แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และแบตเตอร์รี่ สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนมีส่วนประกอบภายในเป็นซิลเวอร์ทั้งสิ้น แต่เนื่องจากราคาที่สูงของซิลเวอร์ ทำให้ทองแดงเป็นที่นิยม ในการนำมาทำสายไฟมากกว่า และเมื่อเราดูตารางเปรียบเทียบการนำไฟฟ้า ยิ่งทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าทำไม ทองแดงจะเหมาะสมทั้งราคา และคุณสมบัติสำหรับการทำสายไฟ แต่ซิลเวอร์เองก็เริ่มได้รับความนิยมขึ้นในกลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ราคาสูง [...]

เชียงราย…ดินแดนแห่งวัฒนธรรมเครื่องประดับเงินชนเผ่า

เชียงรายเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่สุดเขตแดนทางภาคเหนือของประเทศไทยภูมิประเทศส่วนใหญ่รายล้อมไปด้วยภูเขาสูงและยังเป็นดินแดนที่มีประชากรชาวเขาหลากเผ่าพันธุ์อาศัยอยู่ ทั้งชาวอาข่า ชาวม้ง ชาวเย้าและชาวไทยลื้อ ซึ่งตามปกติแล้ววิถีชีวิตของชาวเขามักอาศัยอยู่รวมกันเป็นชุมชนและยึดการทำเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก แต่ก็มีบางเผ่าพันธุ์อย่างชาวเขาเผ่าอาข่าและเผ่าเย้า (เผ่าเมี่ยน) ที่นำเอาภูมิปัญญาการทำเครื่องประดับเงินออกมาใช้สร้างรายได้จนเป็นที่รู้จักในวงกว้าง . ความเป็นมาของการทำเครื่องประดับเงินชนเผ่าในจังหวัดเชียงราย :: เครื่องประดับเงินของชนเผ่าอาข่า :: ชาวเขาเผ่าอาข่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีจำนวนมากที่สุดในจังหวัดเชียงราย โดยแต่เดิมมีถิ่นอาศัยอยู่ทางบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนในแถบมณฑลยูนนาน [...]