หลักฐานทางโบราณคดีพบแร่เงิน มากกว่า 5,000 ปี

แร่เงินเมื่อ 3000 ปีก่อนคริสต์ศักราช
.
หลักฐานทางโบราณคดีชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เราได้มีการขุดหา และใช้แร่เงิน (Ag 47 ในตารางธาตุ) มากกว่า 5000 ปีแล้ว ซิลเวอร์ได้ถูกค้นพบในเหมืองโบราณที่ตุรกี และ กรีส รวมทั้งมีการจัดเก็บที่จีน, เกาหลี, ญี่ปุ่น และ อเมริกาใต้ ด้วยความมันวาวและสวยงานทำให้ซิลเวอร์เป็นที่ชื่นชมในการนำมาทำเป็นเครื่องประดับ, ของตกแต่งที่สวยงาม และอุปกรณ์เพื่อการใช้งาน โดยเราเรียกสิ่งนั้นกว่า อุปกรณ์เครื่องเงิน สิ่งที่ทำให้ซิลเวอร์มีมูลค่าที่สูงก็เพราะความยากในการเสาะหาแร่เงิน “เหรียญเงิน” เป็นปัจจัยสำคัญทีทำให้เกิดการเจริญเติบโตของกรุงเอเธนส์ในยุคโบราณ รวมทั้งกลุ่มไวกิ้ง ที่ใช้ซิลเวอร์ที่เหมือนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า (hacksilver)
โดยจะเอาก้อนซิลเวอร์มาตัดให้เป็นชิ้นใหญ่ๆ หรือก้อนตามขนาดต่างๆเพื่อใช้เป็นแทนเงินตราในสมัยโบราณ
.
Credit : BY ELIZABETH MILLER

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *