สงสัยกันไหมว่า ทำไมราคา Silver ขึ้น-ลง ตลอดเวลา?

ราคาคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่มีไว้เพื่อกำหนดมูลค่าตามที่ตลาดประเมินไว้ อย่างเช่น โลหะเงินที่ปรับเปลี่ยนขึ้นลงกันตามปัจจัยของตลาดโลก วันนี้เราจะบอกถึงปัจจัยหลักว่าทำไมราคา
“silver” ถึงขึ้นๆลงๆ ให้ทุกคนได้รู้กันค่า 👇

.

ปัจจัยที่สนับสนุนราคาของการซื้อขายโลหะเงิน

1.อุปสงค์และอุปทาน

เนื่องจากโลหะเงินก็เป็นสินค้าโภคภัณฑ์อย่างหนึ่งเหมือนกัน อุปสงค์และอุปทานย่อมมีผลโดยตรงต่อราคา ซึ่งในความเป็นจริงยังส่งผลในด้านอื่นๆ อีกด้วย โดย “โลหะเงิน”
ถือเป็นสินค้าที่มีอุปทานหรือการผลิตที่จำกัด จะเห็นได้จากจำนวน Silver ที่สำรวจได้ในโลกไม่ได้มีการผลิตขึ้นได้ในปริมาณมากอย่างอากาศหรือน้ำ แต่จำนวนของอุปสงค์หรือความต้องการใช้ Silver ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ถึงไม่มากแต่ก็ใช้เรื่อย ๆ เช่น ข่าวในการผลิตแผงโซลาร์เซล์มีความจำเป็นต้องใช้โลหะเงิน ดังนั้นในส่วนนี้จะให้ราคาของ “เงิน” เพิ่มสูงขึ้น

.

2.ราคาของดอลลาร์สหรัฐ

อาจสงสัยว่าเงินดอลลาร์เกี่ยวอะไรกับราคาของโลหะเงิน จากสถิติของราคาดอลลาร์มักจะมีทิศทางที่ตรงกันข้ามกับราคา Silver เนื่องจากราคาของดอลลาร์มักสร้างความกดดันให้แก่ราคาโลหะเงินได้เป็นอย่างดี

.

3.ราคาทองคำ

จากงานวิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบความสอดคล้องของราคาทองและราคาโลหะเงิน ในมุมมองที่ว่าเมื่อราคาทองขึ้นหรือลง ราคาของโลหะจะไปในทิศทางเดียวกันกับทองคำ จากความสัมพันธ์นี้บ่งชี้ว่าการวิเคราะห์เพื่อทำกำไรในโลหะเงิน อาจใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทองคำได้ด้วย

.

4.สภาพเศรษฐกิจ

ปัจจัยที่มีผลโดยตรงอีกอย่างก็คือสภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งวิเคราะห์ในสเกลระดับโลก คุณจะพบว่าเมื่อสุขภาพของเศรษฐกิจดี การจับจ่ายใช้สอยก็จะคล่อง ผลผลิตที่มาจากโลหะเงิน เช่น เครื่องประดับ นาฬิกา หรือสินค้ามูลค่าสูง มักจะขายดีส่งผลให้ราคาของโลหะเงินยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง ในทำนองเดียวกันเมื่อสภาพเศรษฐกิจแย่ ราคา Silver จะต่ำลงเนื่องจากความต้องการซื้อสินค้ามูลค่าสูงลดลง รวมไปถึงความไม่แน่นอนของอุปสงค์ที่ผู้คนส่วนใหญ่อยากเก็บเงินเอาไว้เพื่อความปลอดภัย

.

cr.mitrade.com

📍สนใจสอบถามราคาเม็ดเงินติดต่อ

🔘Tel : 02-720-3000

🔘Line@ : @bowins

🔘Facebook : Bowins Silver

#bowins #bowinssilver #โบวินส์ #โบวินส์ซิลเวอร์ #เม็ดเงิน #เนื้อเงิน #เม็ดเงินนอก #เนื้อเงินนอก #เม็ดเงินแท้ #เม็ดเงิน100 #ซื้อเม็ดเงิน #ซื้อเนื้อเงิน #silver #silvergrains #ราคาเม็ดเงินวันนี้ #ซิลเวอร์ #jewelry #fashionjewelry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *