รู้หรือไม่ว่า? ซิลเวอร์คือโลหะที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุด!!!

ซิลเวอร์คือโลหะที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุด ด้วยเหตุผลนี้เองทำให้ซิลเวอร์ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในหลายรูปแบบเช่น โลหะบัดกรี, ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้า, แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และแบตเตอร์รี่ สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนมีส่วนประกอบภายในเป็นซิลเวอร์ทั้งสิ้น แต่เนื่องจากราคาที่สูงของซิลเวอร์ ทำให้ทองแดงเป็นที่นิยม ในการนำมาทำสายไฟมากกว่า และเมื่อเราดูตารางเปรียบเทียบการนำไฟฟ้า ยิ่งทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าทำไม ทองแดงจะเหมาะสมทั้งราคา และคุณสมบัติสำหรับการทำสายไฟ แต่ซิลเวอร์เองก็เริ่มได้รับความนิยมขึ้นในกลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ราคาสูง
ตารางเปรียบเทียบการนำไฟฟ้าของโลหะชนิดต่างๆ
Material IACS (International Annealed Copper Standard)
Ranking   Metal                                  % Conductivity*
1             Silver (Pure)                              105%
2             Copper                                      100%
3             Gold (Pure)                                70%
4             Aluminum                                  61%
5             Brass                                          28%
6             Zinc                                            27%
7             Nickel                                        22%
8             Iron (Pure)                                 17%
9             Tin                                             15%
10           Phosphor Bronze                      15%
11           Steel (Stainless included)          3-15%
12           Lead (Pure)                               7%
13           Nickel Aluminum Bronze           7%
IACS – International Annealed Copper Standard คือ ค่าร้อยละเมื่อเทียบกับค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าของทองแดงเกรดที่ใช้ทำสายไฟ โดยที่ทองแดง มีค่านำไฟฟ้าเท่ากับ 100%
ที่มา : ELIZABETH MILLER , metalsupermarkets