ม.แม่โจ้ ปูพรมพ่นนาโนไนท์ ซิลเวอร์สเปรย์ ฆ่าเชื้อโควิด-19

วันที่ 26 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ม.แม่โจ้ ร่วมกับ บริษัทนาว่าเทค จำกัด ทำการพ่นนานาโนไนน์ ผลิตภัณฑ์ซิลเวอร์นาโน ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
ซึ่งออกฤทธิ์ได้ดีกว่าแอลกอฮอล์ นาน 7-14 วัน ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ นาโนไนน์ ซิลเวอร์สเปรย์ Nano9 Silver spray จากทีมวิจัยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางช้างแม่แตง

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีมาตรการเข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ตอนนี้ได้ให้มีการนำนาโนไนท์ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของรศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อดีตหัวหน้าศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมนาโนและไบโอพลาสติก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาใช้ในการฉีดพ่นเพราะมีประสิทธิภาพดีกว่า ออกฤทธิ์ได้ดีกว่าแอลกอฮอล์ นาน 7-14 วัน และปลอดภัยกว่าสารตัวอื่น และต้องขอบคุณทาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนยี ที่นำทีมสัตวศาสตร์อาสามาช่วยเป็นกำลังหลักในการทำการฉีดพ่น มั่นใจได้ว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปลอดภัยจากเชื้อโควิด19 แน่นอน ครับ นอกจากนั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณต่อยอดเพื่อให้บริการหน่วยงานที่มีความจำเป็น
หากหน่วยงานใดสนใจสามารถติดต่อมาได้ที่มหาวิทยาลัย”
 
รศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อดีตหัวหน้าศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมนาโนและไบโอพลาสติก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ข้อมูลว่า
“ผลิตภัณฑ์ซิลเวอร์นาโน” นี้วิจัยสำเร็จเมื่อ 8 ปีที่แล้วในปี 2554 ซิลเวอร์นาโนเป็นเทคโนโลยีจิ๋วที่ใช้ป้องกันเชื้อโรคอย่างแพร่หลายในต่างประเทศโดยเฉพาะทางการแพทย์ ได้ผลิตยาป้องกันการติดเชื้อให้กับรถพยาบาลและเครื่องสำอาง แต่มีราคาแพงและผลิตได้อย่างจำกัด ดังนั้นจึงได้วิจัยโดยการใช้เม็ดเงินบริสุทธิ์ 99.99 เปอร์เซ็นต์ผลิตซิลเวอร์นาโน เป็นการลดต้นทุนและทำให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีนาโนได้ง่ายขึ้น เทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์เป็นการใช้ประจุบวกวงนอกของอิเลคตรอนของเงินบริสุทธิ์ เข้าทำลายผนังเซลล์ของเชื้อโรค ส่งผลให้เชื้อโรคหยุดการเจริญเติบโตและตายในที่สุด
 
ในด้านความปลอดภัยมีผลวิจัยรับรอง ไม่มีผลต่อความเป็นพิษของเซลล์เนื้อเยื่อมนุษย์ หากจะมีการก็เกิดขึ้นได้กับคนที่ไม่สามารถใส่เครื่องประดับเงินได้เท่านั้น ซึ่งก็สามารถพัฒนาขึ้นมาได้จนเป็นผลิตภัณฑ์นาโนสเปรย์ฆ่าเชื้อได้ มีประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่าแอลกอฮอล์เลยและไม่มีผลเสียต่อร่างกาย มีความปลอดภัยสูง นอกจากนี้ข้อดีของซิลเวอร์นาโนคือสามารถออกฤทธิ์ได้ยาวนาน 7 – 14 วัน ซึ่งการใช้งานซิลเวอร์นาโน ต้องผลิตโดยการควบคุมของนักวิจัย และมีผลการวิเคราะห์ทดสอบจนได้มาตรฐานและมีผลการนำไปใช้ประโยชน์ก่อนที่จะนำไปใช้จริง เป็นสิ่งจำเป็นและมีผู้เชี่ยวชาญควบคุมโดยเฉพาะ ท่านที่สนใจติดเพิ่มได้ครับ”ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานพ่นสารฆ่าเชื้อ ก็จะต้องมีทักษะที่ถูกต้องเพื่อให้สามารถพ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางทีมงานคณะสัตวศาสตร์ฯ เองได้มีการฝึกทักษะเกี่ยวกับด้านนี้อยู่แล้ว ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าการพ่นสารฆ่าเชื้อในครั้งนี้ พวกเราสามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุม และยินดีเป็นส่วนหนึ่งในปฏิบัติการครั้งนี้อย่างเต็มกำลัง

.

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/142050

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *