ทำไม Silver ถึงมีค่าที่สุดในอียิปต์โบราณ?

ในอารยธรรมยุคโบราณของอียิปต์ โลหะคือทรัพยากรที่มีค่าอย่างมาก ตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆ เราจะเห็นว่าทองคำถูกใช้ทำเป็นเครื่องประดับ และตกแต่งโลงศพของคนที่มีชื่อเสียงของอียิปต์ด้วยความปราณีต และประดับด้วยอัญมณีหลากหลาย ชาวอียิปต์โบราณมีความชำนาญในการขุดเหมือง และมีความเข้าใจโลหะวิทยา และเป็นพื้นฐานของการช่างทองงานฝีมือจนถึงปัจจุบัน
การขุดเหมืองในสมัยเดิมทำโดยการสลักเอาโลหะออกมาจากแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เงินจำนวนมหาศาล เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้นั้นแข็งกว่าหินเพียงเล็กน้อยเท่านั้น รวมทั้งการขนส่งก็ยากลำบาก เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่มหาศาลทำให้อุปกรณ์ที่เป็นโลหะทั้งหมดจะถูกนำมาหลอมใหม่ เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่น 
เครื่องมือที่หลงเหลือมาจนถึงทุกวันนี้ พบได้จากแหล่งที่ถูกเก็บไว้ในหลุมศพชาวอียิปต์เองใช้งานโลหะต่างๆ ในหลากหลายรูปแบบ แล้วซิลเวอร์ถูกใช้อย่างไรในยุคสมันนั้น? 
ในยุคอียิปต์โบราณ ซิลเวอร์หายากกว่าทองคำ ทำให้ซิลเวอร์คือโลหะที่มีค่ามากที่สุดในบรรดาสินค้าโภคภัณฑ์ โลหะสีเงินนี้ได้รับความนิยมเทียบเท่าทองคำ หรือโลหะผสมระหว่างทองและเงิน (electrum) ที่ถูกใช้ในหลายวัตถุประสงค์ ช่างผู้ชำนาญจะนำซิลเวอร์มาตีเป็นแผ่นเพื่อทำเป็นพื้นผลที่คล้ายกระจกนำไปประดับประดาในหลากหลายที่ และสามารถทำให้เป็นสีดำโดยผ่านการใช้กำมะถัน
ปัจจุบันเราเรียนรู้การใช้งานของโลหะมีค่าต่างๆ ผ่านชาวอียิปต์โบราณได้ แต่ข้อมูลมากมายก็หาย และสาบสูญไป โลหะมากมายถูกหลอมและที่ฝังศพถูกการปล้นสะดมในตลอดหลายปีที่ผ่านมา สิ่งที่คงเหลืออยู่ได้เล่า และถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ในประวัติศาสตร์ให้เราได้รับรู้ แม้ความจริงทั้งหมดจะไม่ถูกเปิดเผยก็ตาม
ที่มา : providentmetals.com