ไม่อยากพลาดโอกาสทางการค้า

     ราคาเงินมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาตามราคาตลาดโลก ราคาของทางโบวินส์ ซิลเวอร์ ได้อิงราคา
ตามตลาดโลก ซึ่งถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ โทรติดต่อเราวันนี้ที่เบอร์ (662)639-1094 วันจันทร -
ศุกร์ เวลา 9:00 - 17:30
   
ด้านราคา
     โบวินส์ ซิลเวอร์ เป็นผู้นำเข้าเนื้อเงินอันดับ 1ใน3 ของประเทศไทย เราจึงมีความมั่นใจว่าราคาของเรา
จะเป็นที่พึ่งพอใจแก่ท่าน
 
ด้านคุณภาพ
     สินค้าเรานำเข้าและตรวจสอบโดยตรงจากต่างประเทศดังนั้นเราจึงมีความมั่นใจว่าเม็ดเงินของเราได้
มาตรฐานโลก และจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ท่านอย่างสูงสุด
 
ด้านเวลา
     เรามีทีมงานจัดส่งสินค้าที่คล่องตัว ท่านจะได้รับสินค้าหลังจากที่สั่งซื้อ ตามวันและเวลาที่ท่านต้องการ
 
ด้านสินค้า

     สินค้าของเรามีเพียงพอกับความต้องการของลูกค้าทุกคน ดังนั้นท่านจึงสามารถคำนวณเวลาการผลิต
ได้อย่างแม่นยำ และความคล่องตัวในการผลิตสูง

 
ด้านการชำระเงิน
       ท่านสามารถชำระเงินเมื่อได้รับสินค้าแล้วเท่านั้น โดยสามารถสั่งจ่ายเป็นเช็คหรือเลือกชำระด้วยเงินสด ตามแต่ที่ลูกค้าเห็นสะดวก
   
ด้านการส่งสินค้า
       เราไม่จำกัดจำนวนการส่งสินค้าในแต่ละครั้ง*
   
ด้านการแจ้งราคาทุกวัน
       โบวินส์ ซิลเวอร์จะแจ้งราคาให้ท่านทราบทุกวัน โดยลูกค้าทุกท่านสามารถแจ้งวิธีการรับราคา
ในทางที่ท่านสะดวกที่สุด เช่น โทรศัพท์ แฟกซ์ หรือ มือถือ (sms)
   
ด้านการสั่งจองราคาล่วงหน้า
  เพื่อให้งานของท่านมีความคล่องตัวและไม่ต้องกังวลถึงการเคลื่องไหวที่รุนแรงของราคาเนื้อเงินตามสภาพ
ตลาดโลก ท่านสามารถโทรสั่งซื้อสินค้าได้ล่วงหน้าโดยแจ้งราคาที่ท่านพอใจ และสามารถกำหนดวันส่ง
ตามความสะดวกของท่าน
   
  *ในพื้นที่ที่กำหนด
   
           
     
  Real Time Price Quote   Silver Ingot   Silver Grains
 

       

39 Ramkhamhaeng 24/5 Soi, Ramkhamhaeng Road, Hua-Mark, Bangkapi, Bangkok 10240